طب کار

ماهیت حریق-بخش اول

ماهیت حریق-بخش اول

آتش عبارت از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال (واکنشهای اگزوترمیک) است. در گذشته آتش سوزی های بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که تلفات زیادی را در بر داشته است.

قالب های ضد صوت-بخش دوم

قالب های ضد صوت-بخش دوم

مزایای محافظ های ضد صوت به طور خلاصه شامل موارد زیر است :قالب هر کس متناسب با آناتومی گوش فرد ساخته می شود و کاملا فیت می باشند.

قالب ضد صوت-بخش اول

قالب ضد صوت-بخش اول

 قالب ضدصوت گوش قالبی است که گوش ها را در برابر اصوات بلند و مزاحم که برای آن زیان بار است محافظت می کند. قالب ضدصوت گوش از روی قالب اولیه تهیه شده از مجرا و لاله گوش ساخته می شود. قالب ضدصوت اصوات را از محدوده آسیب خارج می کند

پیام تبریک

پیام تبریک

28 آوریل، مصادف با روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار بر تمام تلاشگران این عرصه مبارک ...