آرشیو مقالات

مقالات
فاطمه مقدم

اهمیت ارزیابی ریسک در بیمارستان‌ها

امروزه ارزيابی ريسک‌هاي موجود و مديريت آن‌ها در عرصه خدمات بهداشت و درمان به خصوص در بیمارستان‌ها بسیار حائز اهمیت می باشد. بیمارستان‌ها منابع عظیمی از سرمايه‌هاي مرتبط با سلامت جامعه و سرمايه‌هاي انسانی، فیزيکی، مالی و تجهیزاتی را بر عهده دارند.

مشاهده متن کامل مقاله
سم شناسی فلز سرب - شرکت ایپکو
مقالات
مهندس لیلا معقولی

سم شناسی فلز سرب

جذب سرب ممکن است از طریق گوارش ، تنفس و پوست انجام شود. جذب سرب از راه معده بسیارکم و قسمت اعظم سرب توسط روده کوچک ومقدار بسیار جزئی توسط روده بزرگ جذب می شود.

مشاهده متن کامل مقاله