دانلود کتاب چک پوینت های پیش گیری از استرس در کار

دانلود کتاب چک پوینت های پیش گیری از استرس در کار

استرس در محیط کار به عنوان یکی از چالش های پیش روی کارکنان می باشد و از منظر طب کار و بهداشت حرفه ای مورد توجه است به نحوی که در معاینات صدور کارت سلامت رانندگان آزمون روانشانسی از آیتم های مورد آزمایش جهت صدور و یا تمدید کارت سلامت رانندگان در نظر گرفته شده است.لذا در ذیل کتاب ارزشمند چک پوینت های پیش گیری از استرس در کار تالیف سازمان بین المللی کار جهت استفاده عزیزان بار گذاری شده است.

دانلود کتاب چک پوینت های پیش گیری از استرس در کار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.