آرشیو مقالات

برگه اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی (MSDS )
آموزشی
شیوا احمدوند

برگه اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی (MSDS )

هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان ورود مواد شیمیایی به بدن از راه های مختلف نظیر تماس پوستی ، بلع ، استنشاق و همچنین آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود.

مشاهده متن کامل مقاله