فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در زمان شیوع کروناویروس

فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در زمان شیوع کروناویروس

فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در زمان شیوع کروناویروس(بیماری کوید-۱۹) به قرار زیر است:

۱-    کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند.
۲-    استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها  
۳-    درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن و حداکثر فاصله (۲ متر) رعایت گردد.
۴-    اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن
۵-    اجتناب از ماموریت ها و مسافرتهای غیر ضروری و به تعویق انداختن دوره های آموزشی و کارگاهی
۶-    اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبداخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند.
۷-    تعطیلی سالن غذاخوری و صرف غذا به صورت مجزا برای کارکنان و استفاده از ظروف یکبار مصرف
۸-    خوردن و آشامیدن در آزمایشگاهها ممنوع است.
۹-    اطلاع رسانی روشهای انجام غیر حضوری درخواستها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور فیزیکی و انجام درخواستها به صورت اینترنتی، تلفنی و غیره
۱۰-     گندزدایی و ضد عفونی مکرر سطوح و محلهای تماسی
۱۱-    شستشوی دستها به صورت مکرر به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون
۱۲-    درصورت امکان حذف سرویسهای ایاب و ذهاب و استفاده از خودروهای شخصی و در غیر این صورت رعایت فاصله در موقع نشستن در سرویس

منبع:https://www.asahse.ir

طب کار ایمن پژوهان پارس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.