سم شناسی فلزات سنگین-بخش هشتم

سم شناسی فلزات سنگین-بخش هشتم

سرطان های گزارش شده ناشی از فلزات:

  • سرطان پوست ناشی از تماس با آرسنيک

  • سرطان ريه ناشی از استنشاق گردوغبار و دودهای فلزی آرسنيک, بريليوم, کادميوم, کرم و نيکل

  • سرطان کبد در کارگرانی که بمدت طولانی در معرض آرسنيک بودند.

  • سرطان پروستات و کليه در مواجهه با کادميوم

  • سرطان کبد :آنژيوسارکوم کبد تومور نادری است و رابطه قوی مواجهه با وينيل کلرايد و آرسنيک دارد.آنژيوسارکوما کبد همچنين در کارگران در مواجهه در مواجهه با آفت کش های آرسنيکی نیز گزارش شده است.لذا گاهی اوقات و براساس مواجهات و نظر متخصص طب کار در معاینات تخصصی طب کار تست های مربوط به مارکر های سرطانی اخذ می گردد. 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.