دستورالعمل تکمیل پرونده طب کار

دستورالعمل تکمیل پرونده طب کار

در معاینات تخصصی طب کار تشکیل و تکمیل پرونده از جمله موارد اساسی در روند انجام معاینات می باشد.با توجه به موارد مورد توجه مراکز پایشگر معاینات سلامت شغلی،دستور العمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل تدوین شده توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده عزیزان بارگذاری شده است.

دستورالعمل_تکمیل_فرم_پرونده_پزشکی_شاغل

ایپکو طب، تجربه ای متفاوت در عرصه ارائه خدمات طب کار و سلامت شغلی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.