جشن تقدیر از کارکنان گروه ایپکو در پایان سال 1396

جشن تقدیر از کارکنان گروه ایپکو در پایان سال 1396

کسی که شکرگزار مخلوق نباشد شکرگزار خالق نیزنیست.

جشن تقدیر از کارکنان محترم و شایسته تقدیر گروه ایپکو در پایان سال 1396 به پاس زحمات یکساله عزیزان برگزار گردید.

روابط عمومی گروه ایپکو

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.