تعریف حادثه ناشی از کار از نگاه سازمان تامین اجتماعی

تعریف حادثه ناشی از کار از نگاه سازمان تامین اجتماعی

بر پایه ماده 60 قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که به هنگام انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده رخ می دهد.مقصود از ((هنگام انجام وظیفه)) همه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه و یا موسسات وابسته و یا ساختمان و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما بیرون از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریت باشد.اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان برای درمان و توان بخشی ،رفت و برگشت از خانه به کارگاه نیز جزء انجام وظیفه به شمار می آید به شرط آنکه حادثه در زمان های رفت و برگشت به کارگاه رخ داده باشد.حوادثی که برای بیمه شده به هنگام اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و کمک به  آنها رخ می دهد نیز حادثه ناشی از کار به شمار می آید.

#طب_کار#بهداشت_حرفه_ای#ایمنی_صنعتی#ایپکو#ایپکو_طب#کرج#البرز#تامین_اجتماعی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.